Technická kontrola:

 

Pri pravidelnej TK treba predložiť:

 

- osvedčenie o evidencii vozidla ,v prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom

  

- platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode